Fudochikan Traditional Karate Do Switzerland - 30 Years

Fotos von Leto-Sensei

04.07.2015

OKINAWA 1993

01.08.2021
23.06.2019

Sensei Leto 1983

06.09.2020

BERICHTE ZEITUNG

Fudochikan
Traditional Karate Do
Gaetano Leto
Spalierweg 5
3400 Burgdorf
Tel. 034 445 22 10
Natel 079 692 74 57